Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.
Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner

Ilmoitus epäillystä väärinkäytöksestä

Ilmoittajansuojelulaki

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblowing-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietyt yksityisen ja julkisen sektorin oikeushenkilöt ottavat käyttöönsä sisäiset kanavat ja menettelyt rikkomisten sisäistä ilmoittamista ja jatkotoimia varten.

Ilmoituskanava ei ole yleinen ”palautekanava” vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu. Kanavaa tulee käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisten ilmoitusten tekemiseen.


Voit jättää ilmoituksen joko anonyyminä tai omalla nimelläsi. Ilmoitus käsitellään valinnasta huolimatta luottamuksellisesti ja henkilöllisyytesi on vain asiaa selvittävien tahojen tiedossa. Jättämällä yhteystietosi voit helpottaa asian käsittelyä. Ilmoittajan yhteystietoja säilytetään vain sen aikaa, kun se on ilmoituksen käsittelemiseksi välttämätöntä. Tämän jälkeen ilmoittajan yhteystiedot poistetaan ilmoituksesta.

Kuvaa tapahtuma / väärinkäytös mahdollisimman tarkasti: Millaisen väärinkäytöksen epäilet tapahtuneen? Milloin epäilty väärinkäytös on tapahtunut? Onko toiminta ollut kertaluonteista vai jatkuvaa? Keitä henkilöitä väärinkäytösepäilyyn liittyy? Ilmoita väärinkäytökseen liittyvien mahdollisten epäiltyjen, kohteiden ja todistajien tiedot mahdollisimman tarkasti.


Mikäli sinulla on väärinkäytösepäilyyn liittyviä todisteita tai lisämateriaalia, voit liittää ne tähän.
Tiedoston maksimikoko 15 Mt