Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.
Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner

Ilmoita epäillystä väärinkäytöksestä

Eettinen kanava edistää Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta sekä auttaa kehittämään yhtiön prosesseja ja estää mahdollisia vahinkoja. Kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan Unionin Whistleblowing-direktiiviin.

Epäeettinen toiminta ja väärinkäytökset voivat olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvia, tahallisia tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen työntekijään tai esimerkiksi yhtiön toimintaan, palveluiden tuottamiseen, hankintoihin tai sopimuksiin.

Huomioithan, että eettisen ilmoituskanavan kautta tulee ilmoittaa vain väärinkäytösepäilyistä. Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan, vaan ne annetaan normaalisti palautelomakkeella: Anna palautetta Serville.

Eettistä ilmoituskanavaa ei saa myöskään käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioitavaa on, että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen.


Ilmoita Servin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä

Ilmoituksessa tulee ilmoittaa väärinkäytösepäilyyn liittyvät tiedot mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta väärinkäytösepäily on mahdollista tutkia. Ilmoituksen voi tehdä anonyymina tai ilmoittajan yhteystiedoin varustettuna. Suosittelemme kuitenkin yhteystietojen ilmoittamista, jotta ilmoittajaan voidaan tarvittaessa olla yhteydessä ilmoituksen tarkentamiseksi. Mikäli ilmoitus on tehty anonyymina ja se on sisällöltään liian epätarkka epäilyn selvittämiseksi ja lisätutkimusten tekemiseksi, joudutaan ilmoituksen käsittely keskeyttämään tuloksettomana. 

Käsittelijät voivat jättää ilmoituksen käsittelemättä myös tapauksissa, joissa on ilmeistä, että:

  • poikkeama ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
  • ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu
  • ilmoitus liittyy luonteeltaan henkilökohtaisiin tietoihin, jotka koskevat esimerkiksi terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia käsityksiä.


Siirry tekemään ilmoitus: Ilmoita epäillystä väärinkäytöksestä eettisessä kanavassa.

Ilmoittaja saa ilmoituksen vastaanottokuittauksen automaattisesti lähetettyään ilmoituksen. Kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta ilmoittajalle, joka on jättänyt ilmoituksen yhteydessä yhteystietonsa, annetaan palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet.